Kaikille yrittäjille, johtajille, esihenkilöille, tiiminvetäjille ja henkilöille, jotka haluavat saavuttaa tavoitteita ja joiden halutaan saavuttavan tavoitteita.

Kustannustehokas ja tuloksia tuova koulutus.

Oma hyvinvointi on tärkein asia onnistumisessa.

Oma hyvinvointi tukee työssä jaksamista, työssä viihtymistä, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisessa ja tulosten tekemisessä.

Oma hyvinvointi luo vahvan pohjan onnistumiseen työssä ja työn ulkopuolella.

Onnistuminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Tavoitteisiin voi olla vaikea päästä.

Ja silloin, kun ei usko omiin kykyihin, omaan osaamiseen tai onnistumiseen, on se vieläkin vaikeampaa.

Onnistumisen polku -koulutuksessa opit:

  • Luottamaan itseesi ja omaan onnistumiseesi.
  • Tunnistamaan omat sudenkuopat ja hyödyntämään niitä onnistumisessa.
  • Tunnistamaan esteet ja haasteet oman onnistumisen edessä.
  • Tunnistamaan omien ajatusten ja ennakkoluulojen merkitys lopputulokseen.
  • Hyödyntämään omia vahvuuksia.
  • Parantamaan omia heikkouksia.
  • Muuttamaan muutosvastarinta ja epäonnistumiset onnistumisen voimavaraksi.
  • Motivoimaan ja motivoitumaan.
  • Löytämään mahdollisuuksia ja ratkaisuja esteiden ja haasteiden sijaan.
  • Opit ottamaan onnistumisen työkalut käyttöösi.

Koulutuksen sisältö:

1. Lähtötilanteen kartoitus.

Tavoitteet ja niiden konkretisointi.

Käytössä olevat keinot tavoitteiden saavuttamiseen.

2. Omien esteiden tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen.

Kehityskohteet.

Oman henkilökohtaisen polun merkitys itselle ja tiimille.

Kuuntelemisen taito.

3. Tunteet ja ajatukset.

Tunteiden merkitys omiin ajatuksiin.

Ajatusten merkitys konkreettiseen tekemiseen.

Tunteiden muuttamisen työkalut.

Tunteiden hyödyntäminen onnistumisessa.

Ajatusten muuttaminen onnistumista tukevaksi.

4. Sudenkuopat ja epäonnistumiset.

Haastavat tilanteet ja niiden mahdollisuudet.

Omien arvojen ja asenteiden merkitys onnistumiseen.

Omat tarpeet ja niiden huomiointi.

5. Alisuoriutuminen ja siihen reagointi.

Taustatekijät.

Merkitys itselle ja tiimille.

Auttaminen ja ohjaaminen eteenpäin.

6. Muutos on mahdollinen.

Muutos ja epämukavuusalue.

Ennakointi ja suunnittelu.

Ajankäytön valjastaminen muutokseen.

7. Motivointi.

Palautteen merkitys.

Palautteen antamisen vaikeus.

Palautteen vastaanottamisen vaikeus.

Palkitseminen ja käytettävissä olevat keinot.

8. Työkalut jatkoon.

Konkeettinen tekeminen jatkossa.

Muutokseen tarvittavat voimavarat ja työkalut.

Henkilökohtainen vastuu onnistumisessa.

Kouluttajana:

Virpi Silonsaari
Kouluttaja, kirjoittaja, vertaistukija, valmentaja, PersonalTrainer, Kokemusasiantuntija

”Autoit tunnissa enemmän kuin psykologi kahdessa vuodessa.”

”Virpi on ystävällinen ja iloinen. Hän osaa ottaa huomioon kaikki ryhmän jäsenet.  Virpistä huokuu kiinnostus ja into auttaa meitä kaikkia voimaan paremmin.”

Onnistumisen polku -koulutus

Koko päivän koulutus livenä tai verkossa 8 h (tai 2 x 4h)

Hinta 197 € / hlö + alv 24 %.

Hintaan lisätään mahdolliset matkakustannukset km-korvauksen mukaan.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa osallistujien kanssa henkilökohtaisella sparrauksella hintaan 97 € / hlö / h + alv 24%.

Lisätiedot ja varaukset:

Virpi Silonsaari puh. 040 – 508 9046 tai info@vsidea.fi